Pieejamības rīki

image

Vangažu PII "JANCIS"

Vangažu PII "JANCIS"

Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē "Jancis" ir 7 grupas. Ar jauno 2021./2022. mācību gadu visas 7 grupas ir ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods: 0101 11 11), kuru apgūst 131 bērns.

image

PII "Jancis" vadītāja:

Vadītājas vietniece izglītības jomā:
Kitija Meikšāne

Tālrunis: 67995278

Medmāsa:

Edīte Stariņa

Tālrunis: 67995278,
24945502

Logopēds:

piesakies darbam

Zvaniet: 67995292

Sociālais pedagogs:
Rota Šalkovska

Tālrunis: 67995278

Speciālais pedagogs: Signe Vāle

Tālrunis: 67995278

Jancis sam1

PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii.jancis@ropazi.lv