image

Vangažu PII "JANCIS"

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē "Jancis" ir 7 grupas. Divas no tām ar vispārējās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods 0101 11 21), kuru apgūst 42 bērni, bet piecas grupas ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 0101 11 11), kuru apgūst 112 bērni.

image

PII "Jancis" vadītāja:
Kadrija Janisele

Tālruņi: 67995292, 26516744

Izglītības metodiķe:
Kitija Meikšāne

Tālrunis: 67995278

Medmāsa:

Edīte Stariņa

Tālrunis: 67995278

Logopēds:

Inita Liepa

Darba laiks: pirmdienās no pl.8.00
līdz 14.00 Tālrunis: 67995278

Sociālais pedagogs:
Rota Šalkovska

darba laiks no 9.00-12.30 Tālrunis: 67995278

Psihologs:

piesakies darbam

Zvaniet: 67995292

Jancis sam1

PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii_jancis@incukalns.lv