Pieejamības rīki

PII "Jancis" vadītāja: Kadrija Janisele

Tālrunis: 67995292, 26516744

Izglītības metodiķe: Kitija Meikšāne

Tālrunis: 67995278

Medmāsa: Edīte Stariņa

Tālrunis: 67995278

Logopēds: Piesakieties darbam

Zvaniet: 67995292

Jancis sam1

PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii.jancis@ropazi.lv