Pieejamības rīki

Svētku pasākumu plāns 2022. /2023. māc. g.

pasakumu plans

SVĒTKU PASĀKUMU PLĀNS

2022./2023.m.g.

 

Laiks

Pasākumi

Atbildīgie

 

 

SEPTEMBRIS

 

01.09.     Zinību diena.  

09.09.     Tēva diena. 

29.09.     Miķeļdiena.

Grupu skolotājas

Metodiķe

 

OKTOBRIS

 

02.10.     Skolotāju diena. Pasaules smaida diena.

10.10.     Putras diena.

14.10.     Roku mazgāšanas diena.

21.10.     Sporta diena.

Grupu skolotājas

Ieva

Medmāsa

Sporta skolotājs

 

NOVEMBRIS

 

10.11.      Mārtiņdiena.

17.11.     Latvijas dzimšanas diena!     

     

Grupu skolotājas

Metodiķe

 

DECEMBRIS

 

12.12.-22.12. “Piparkūku smarža.”

                       Ziemassvētku pasākumi.

Grupu skolotājas

Metodiķe

Sporta skolotājs

 

JANVĀRIS

 

11.01.    Starptautiskā “Paldies “ diena!

21.01.    Ziemas sporta spēles.

Grupu skolotājas

Metodiķe

Sporta skolotājs

 

FEBRUĀRIS

 

02.02.    Sveču diena.

06.02.  Meteņdienas maskošanās.

14.02.  Sirsniņdiena.

Grupu skolotājas

Metodiķe

Ieva

 

MARTS

 

24.03.     Māras diena.

27.03.     Teātra diena.

31.03.     Joku diena.

Grupu skolotājas

Metodiķe

Ieva

 

APRĪLIS

 

06.04.      Lieldienas!

29.04. Pavasara sporta spēles!

Grupu skolotājas

Metodiķe

Sporta skolotājs

 

MAIJS

12.05.   Mana mīļā māmiņa!

15.05.   Ģimenes diena.

             Izlaidumi

Grupu skolotājas

Metodiķe

Sporta skolotājs

 

JŪNIJS

 

01.06.  Bērnu aizsardzības diena!

22.06.    Līgo!

 

Grupu skolotājas


 

Ēdienkarte

1672 food for kids large

Facebook

Kalendārs

pasakumukalendars

Vecākiem

vecakiem

Jancis sam1

PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii.jancis@ropazi.lv